Terapia

Terapia Integracji Sensorycznej może być prowadzona po uprzedniej diagnozie. Według J. Ayres głównym zadaniem jest dostarczenie określonej ilości bodźców sensorycznych w sposób dostępny, atrakcyjny dla dziecka. Zachodząca podczas terapii sensorycznej relacja pomiędzy procesami sensorycznymi i zachowaniem ruchowym poprawia funkcjonowanie układu nerwowego. Aby taka zmiana nastąpiła potrzebne jest stosowanie właściwych zadań, będących dla dziecka wyzwaniem. Tylko ćwiczenia dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka, będące zarazem balansowaniem na granicy jego możliwości mogą poprawić pracę mózgu. Terapia sensoryczna ma charakter „naukowej zabawy”, w której dziecko uczestniczy z przyjemnością, mając poczucie współtworzenia terapii. Dzięki odnoszonym sukcesom chętnie uczestniczy w zajęciach oraz podnosi swoją samoocenę.

Zajęcia odbywają się na dużej sali, specjalnie do tego dostosowanej i wyposażonej w odpowiedni sprzęt. Wyposażenie obejmuje urządzenia do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego oraz wzrokowego, słuchowego, węchowego.