Dla kogo?

Lista objawów, które mogą być wskazaniem do przeprowadzenia diagnozy Integracji Sensorycznej:

Pojedyncze objawy nie stanowią wskazania do diagnozy integracji sensorycznej. Diagnoza jest zalecana, gdy objawów jest co najmniej kilka.

 

Terapię Integracji Sensorycznej zaleca się dzieciom z: