Diagnoza

Diagnoza ma na celu zebranie szczegółowych informacji dotyczących dziecka. Zależnie od wieku i stopnia współpracy ze strony dziecka badanie diagnostyczne trwa od 2 do 3 spotkań. W tym czasie przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z rodzicami dotyczący ciąży, porodu, rozwoju dziecka oraz odbytych chorób. Opiekunowie otrzymują do wypełnienia Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego. Następnie przeprowadzana jest kliniczna obserwacja, podczas której terapeuta ma możliwość zobaczyć swobodną aktywność dziecka na sali integracji sensorycznej oraz zdolność do wykonania wskazanych przez terapeutę zadań. Istotny element diagnozy stanowią Południowokalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej. Stosowane są dla dzieci powyżej 4-ego roku życia. Pozwalają sprawdzić profil dojrzałości i integracji zmysłów. Testy badają następujące funkcje: praksję – zdolność planowania czynności ruchowych, czucie swojego ciała, czucie powierzchowne, płynność i koordynację ruchów, lateralizację (dominację strony lewej lub prawej) oraz równowagę. Po przeprowadzonych badaniach terapeuta dokonuje szczegółowej, pisemnej analizy wyników.

Diagnoza może być przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowanego terapeutę, posiadającego uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej.

Diagnoza obejmuje:
dla dziecka poniżej 4-ego roku życia – 2 spotkania diagnostyczne oraz pisemną diagnozę wraz ze wskazówkami ćwiczeń w domu.
dla dziecka powyżej 4-ego roku życia – 2-3 spotkania diagnostyczne oraz pisemną diagnozę wraz ze wskazówkami ćwiczeń w domu.