Uważasz, że twoje dziecko może mieć problem?

Mamo, Tato dziecka w wieku do lat 3…
Zwróć się do nas o pomoc jeśli Twoje dziecko:

 • nie wykazuje chęci porozumiewania się z innymi dziećmi i dorosłymi,
 • wydaje ci się zbyt spokojne, potrafi godzinami zajmować się sobą, bez wykazywania chęci interakcji,
 • nie rozumie kierowanych do niego poleceń,
 • wykazuje opór na zmiany zachowania (zauważasz powtarzające się sekwencje zachowań),
 • ma problem z reagowaniem na kierowane do niego słowa, gesty, pieszczoty,
 • jest nadpobudliwe, nadaktywne,
 • wykazuje zachowania agresywne, nieakceptowane.

Mamo, Tato dziecka w wieku od 3 do 6 lat…
Zwróć się do nas o pomoc jeśli Twoje dziecko:

 • nie chce uczestniczyć w zajęciach ruchowych,
 • niechętnie bawi się z rówieśnikami,
 • niechętnie rysuje pomimo oferowanych ciekawych zajęć,
 • wykazuje mniejszą sprawność ruchową,
 • ma problemy z koncentracją,
 • ma wadę wymowy,
 • ma trudności z rysowaniem, odtwarzaniem szlaczków, figur geometrycznych,
 • ma problem ze wskazywaniem części ciała, jest nadpobudliwe, nadaktywne,
 • wykazuje zachowania agresywne, nieakceptowane. 

Mamo, Tato dziecka w wieku od 6 do 12 lat…
Zwróć się do nas o pomoc, jeśli Twoje dziecko:

  • nie chce uczestniczyć w zajęciach ruchowych,
  • pracuje wolniej od rówieśników w klasie,
  • ma obniżoną sprawność ruchową,
  • przekręca słowa, myli wyrazy brzmiące podobnie,
  • źle zapisuje litery i cyfry,
  • za szybko męczy się w trakcie pisania,
  • ma problemy z zapamiętywaniem,
  • jest nadpobudliwe, nadaktywne,
  • wykazuje zachowania agresywne, nieakceptowane.