Ramowy plan dnia

7:00-8:30 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca indywidualna i w małych grupach

8:30- 8:45 sprzątanie sali, toaleta, przygotowanie do śniadania

8:45- 9:15 śniadanie I, toaleta,

9:15-9:30 zabawy grupowe

9:30- 10:30 zajęcia dodatkowe/dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela wychowania przedszkolnego

10:30- 11:00 śniadanie II

11:00- 11:30 zajęcia dydaktyczne

11: 30- 12:15 wyjście na dwór, spacer

12:15- 12:30 toaleta, przygotowanie do obiadu

12:30- 13:00 obiad

13:00- 13:15 toaleta

13: 15- 14:00 odpoczynek, czytanie bajek,słuchanie muzyki, zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci; praca w kącikach zainteresowań; zabawy integracyjne; gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne

14:15- 14:45 toaleta, podwieczorek

14:45-16:00 zabawa dowolna/wyjście na dwór i rozchodzenie się dzieci do domu