Zajęcia ruchowe Weronika Sherborne

Poprzez stosowane formy ćwiczeń i zabaw ruchowych w Educhatce, staramy się wspomagać rozwój nie tylko ruchowy ale także emocjonalny, kształtujemy świadomość schematu ciała i integrujemy poszczególne jego części, rozwijamy orientację przestrzenną. Budujemy poczucie bezpieczeństwa, zaufania, pewności siebie, wiary we własne siły i możliwości. Zajęcia ruchowe wpływają na pozytywne relacje z otoczeniem, partnerem w zabawie.  Zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne realizuje  Joanna Juchnowicz.