Dziecko z autyzmem w przedszkolu

Dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w zależności od aktualnego poziomu ich funkcjonowania proponujemy uczęszczanie do przedszkola wraz z grupą przedszkolną lub nauczanie 1 na 1 (terapeuta-dziecko). W ramach przedszkola,  dzieci poddane są intensywnym działaniom terapeutycznym z wykwalifikowaną kadrą.

Rozpoczęcie pracy terapeutycznej z dzieckiem w wieku 2,5/3 lat pozwala osiągnąć znacznie lepsze efekty niż jej rozpoczęcie z tym samym dzieckiem np. w wieku lat pięciu. Stracony czas jest trudny do nadrobienia. W naszej placówce staramy się maksymalnie efektywnie wykorzystać okres, w którym dziecko jest szczególnie podatne na terapię.

Naszym celem jest przygotowanie dziecka do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź masowej.

Zakładamy, iż na wczesnym etapie rozwoju dziecka, intensywna terapia najskuteczniej rozwija umiejętności deficytowe. Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, na wstępie swej drogi terapeutycznej potrzebują „poukładania” świata. Początkowo uczą się rozumieć, a następnie dopiero uczestniczyć w środowisku. Jeśli jest to konieczne, nauczanie 1 na 1 przy wsparciu wykwalifikowanych terapeutów, pozwala nabyć tę umiejętność. Nauczanie 1 na 1 to eliminowanie bodźców, które często wzmacniają ograniczenia naszych dzieci. Sale i pomoce są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci z autyzmem. Rodzice mają możliwość pełnego uczestnictwa w terapii swoich pociech. Mogą korzystać z regularnych konsultacji. Wraz z postępami w terapii, wspólnie z rodzicami, podejmujemy decyzję o gotowości dziecka do podjęcia nauki w większej grupie, integracyjnej lub masowej.

Rodzice otrzymujący diagnozę dziecka w postaci stwierdzonego autyzmu, często słyszą :,,w grupie się samo nauczy”, „kontakt z dziećmi mu  pomoże”. Niestety nie zawsze tak się dzieje. Potrzeba czasu… a przede wszytskim należy dziecko odpowiednio do tego przygotować.

Nasze doświadczenia pokazują, że dzieci, które trafiają do integracji za szybko, narażone są na niezrozumiałe, stresujące i niepotrzebne sytuacje. Warto więc rozważyć, komu powierzamy terapię swojego dziecka.