Punkt przedszkolny


Punkt Przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Składa się z jednego oddziału, w którym podczas zajęć dydaktycznych oraz dodatkowych dokonywany jest podział dzieci na dwie grupy wiekowe.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem ustalonych odgórnie przerw. Pracuje w godzinach: od 7.oo do 16.00 we wszystkie dni robocze.

Dysponujemy dużą, kolorową salą, przeznaczoną do nauki oraz radosnej i twórczej zabawy, a także mniejszymi salami, dostosowanymi do zajęć w małych grupach oraz zajęć indywidualnych.

Zajęcia prowadzone w Educhatce cechuje radosna atmosfera, śmiech i dobra zabawa.

Każde Dziecko jest u nas mile widziane!

Priorytetem podczas naszej pracy z dzieckiem jest:

    • skupianie się na możliwościach i potencjale danego dziecka,
    • dostrzeganie wszelkich sukcesów i postępów w wykonywaniu zadań,
    • wzmacnianie pozytywnych zachowań,
    • tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i tolerancji,
    • kształtowanie wysokiej samooceny i samoakceptacji,
    • wyrównywanie szans rozwojowych zarówno wśród dzieci pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych,
    • przekazywanie istotnej, dostosowanej do możliwości i wieku dziecka wiedzy.

Nasza Lokalizacja