Terapia dla dzieci z autyzmem


Serdecznie zapraszamy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na indywidualne zajęcia terapeutyczne. Zajęcia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dziecka. Opierają się głównie na:

  • wspomaganiu rozwoju dziecka w zakresie sfery socjalnej, komunikacji, naśladownictwa, rozwoju poznawczego, koordynacji wzrokowo- ruchowej, motoryki małej i dużej,
  • w zależności od wieku dziecka rozwijaniu umiejętności przedszkolnych/ szkolnych (pomoc w nauce),
  •  pracy nad zachowaniami trudnymi.

USTALENIE TERMINU ZAJĘĆ POD NR TEL. 662-822-090 LUB POPRZEZ

FORMULARZ KONTAKTOWY